Weightlifting seminar

EarlyBird
€ 299,00

Verbeter je skills in het gewichtheffen met dit tweedaagse seminar. Oud-Olympiër Oleksiy Torokhtiy werkt samen met de cursisten toe naar de perfecte houding en techniek. Deze workshop voor coaches en atleten is op 14 en 15 september 2024. Het instapniveau maakt niet uit, er is voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding. 

Tijdens dit seminar richt Oleksiy Torokhtiy zich op verbetering van snatch, clean & jerk techniek. Het doel is om deelnemers de basisgewichthefposities te laten ervaren en te leren hoe ze bewegingskwaliteit kunnen bereiken in de klassieke Olympische liften. Dit zorgt in elk geval voor algehele prestatieverbetering. Daarnaast is er ruimte voor extra aandacht voor specifieke onderdelen. 

Snatch - 200kg

Clean&Jerk - 240kg


Oleksiy Torokhtiy

Oleksiy Torokhtiy is een professionele atleet met 20 jaar ervaring in Olympisch gewichtheffen. Hij won meerdere Europese en Wereldtitels en deed mee aan twee Olympische Spelen (Beijing in 2008 en Londen in 2012).

Na het beëindigen van zijn carrière heeft hij zich toegelegd op coaching. Sinds 2022 heeft hij meer dan 180 gewichthefseminars over de hele wereld georganiseerd.

Workshopschema

DAG 1

 • 08:45 Registratie
 • 09:00 Intro, programma, kennismaking 
 • 09:20 Snatch theorie met unieke "BULLET TIME" video-analyse
 • 10:00 Praktijk 
  • Overheadpositie en squat
  • Snatch en turnover
  • Tweede trek- en krachtstand
  • Startpositie en snatch
  • Full Snatch
 • 13:00 Pauze
 • 14:30 Snatch Special Warm-up complex
 • 15:00 Workout Sessie (groepswerk, tot PR)
 • 17:00 Q&A en snatch samenvatting

DAG 2

 • 09:00 Intro, programma, kennismaking 
 • 09:10 Clean&Jerk theorie, mte unieke "BULLET TIME" video-analyse
 • 10:00 Praktijk
  • Voorslaan (Clean)
  • Fundamentals en front squat
  • First pull, second pull en power positie, startpositie en pull
  • Volledig clean
  • Stoten (Jerk)
  • Jerk dip & drive
  • Overheadpositie voor split & power jerk, split jerk
  • Volledige jerk
 • 13:00 Pauze
 • 14:30 Clean&Jerk Special Warm-up complex
 • 15:00 Workout Sessie (groepswerk, tot PR)
 • 17:00 Q&A, Clean&Jerk samenvatting
 • 18:00 Certificering & Foto

Dit seminar is in het Engels.

Adres

Wordt nog bekendgemaakt

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

1.1. Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen/zaken.

1.2. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hijzelf of nabestaanden mochten lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

1.3. Deelnemer vrijwaart de organisator van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.

1.4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

1.5. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid zowel psychisch als fysiek vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid.

1.6. Deelnemer respecteert overige deelnemers, medewerkers van de organisatie, vrijwilligers en bewoners in de buurt. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich meebrengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

1.7. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet naleven van deze gedragsregels uitgesloten worden van het evenement. Deze deelnemer is tevens uitgesloten van deelname aan een volgende editie van dit evenement.

1.8. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Deelname wordt pas volledig bevestigd na betaling van de kaartjes, die niet gerestitueerd kunnen worden. Ze kunnen echter overgedragen worden aan derden.

Portretrecht 

Het is mogelijk dat er van de deelnemer op, rond of tijdens het evenement foto’s, geluidsopnamen of videobeelden worden gemaakt. De organisator kan deze openbaar maken en verveelvoudigen ter promotie van het evenement.

De geportretteerde kan alleen publicatie van de foto verbieden als hij daar een redelijk belang bij heeft. Onder redelijk belang valt bijvoorbeeld privacyoverwegingen, het belang om niet publiekelijk belachelijk te worden gemaakt en een financieel belang.

Indien u na publicatie bezwaar heeft tegen openbaarmaking van uw foto of geluids- of beeldfragment, of van de persoon wiens belangen u behartigt, neem dan contact op met Seminar4sports, voorzien van uw motivatie van uw redelijk belang.